Longfunctiemeting – Huisartsenpraktijk de Schans – Woudenberg
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schans
Schans 28 3931 KJ
Woudenberg
Spoed toets 1

Longfunctiemeting

Voor patiënten met klachten van de luchtwegen (bv hoesten of kortademigheid) wordt geadviseerd een longfunctiemeting (= spirometrie) te laten verrichten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door praktijkverpleegkundige Gerdien in onze eigen huisartsenpraktijk en geeft onder andere informatie over de inhoud van de longen en de doorgankelijkheid van de luchtwegen.
U wordt altijd door uw huisarts verwezen indien hij/zij dit nuttig acht. Wanneer u langer dan 10 jaar heeft gerookt, is het raadzaam (ook wanneer u nog geen klachten heeft) een longfunctiemeting te doen.
U kunt hier de informatiefolder longfunctiemeting downloaden.

Voorbereiding

Draag geen knellende kleding. U kunt uw gebitsprothese inhouden. Gebruik geen lippenstift. Gebruik twaalf uur vóór het onderzoek geen luchtwegverwijdende medicijnen(salbutamol, ventolin, spiriva, serevent, oxis, berodual, atrovent of combinatiepreparaten als seretide,  symbicort en foster; andere medicijnen kunt u gewoon blijven innemen.

Het onderzoek

Vooraf wordt uw lengte en gewicht bepaald. Deze gegevens zijn nodig om de uitslag te bepalen. Daarna mag u bij het longfunctie-apparaat gaan zitten. Dit is een apparaatje waarin u via een mondstuk kunt in- en uitademen. De praktijkverpleegkundige zal uitleggen hoe het onderzoek precies in z’n werk gaat. U dient het mondstuk in de mond te nemen, waarna er een soort wasknijper op uw neus wordt geplaatst. Na even rustig door de mond te ademen dient u eerst heel diep in te ademen, waarna u zo krachtig mogelijk in één keer zo lang mogelijk uitblaast.
Daarop volgend dient u weer zo snel mogelijk diep in te ademen. Deze procedure wordt enige malen herhaald. Het onderzoek is pijnloos, maar u kunt zich voorstellen dat het veel kracht kost en dat het derhalve vermoeiend is. Uw volledige medewerking en inzet zijn echter een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het onderzoek.

Het onderzoek met medicatie

Om goed vast te kunnen stellen waardoor de klachten van de longen ontstaan kan het voorkomen dat u een medicijn moet inademen. Dit medicijn verwijdt de luchtwegen. Na toediening van de medicatie volgt een vragenlijst en intussen kan het medicijn inwerken. Daarna doet u nogmaals de blaastest. Aan de hand van de resultaten vóór en nà de toediening van de medicatie kan worden nagegaan in hoeverre de benauwdheid is teruggedrongen.

Duur van het onderzoek

Het spirometrie-onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

Afhankelijk van de uitkomst van de  blaastest krijgt u advies over het starten met medicatie voor de luchtwegen.  Indien u medicatie voor de longen gebruikt of krijgt voorgeschreven volgt altijd een uitleg hoe de medicatie het beste kan worden ingenomen.

Patiënten die medicatie voor de luchtwegen gebruiken blijven bij de praktijkondersteuner onder controle (1-3 x per jaar).