Eigen Risico Zorgverzekering – Huisartsenpraktijk de Schans – Woudenberg
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schans
Schans 28 3931 KJ
Woudenberg
Spoed toets 1

Eigen Risico Zorgverzekering

Inleiding

Jaarlijks wordt door de overheid een bedrag vastgesteld dat een volwassen verzekerde moet betalen als eigen risico bij gebruik van medische- en paramedische zorg. De belangrijkste informatie met betrekking tot de huisartsenzorg hebben wij voor u op een rijtje gezet. Wij adviseren u om voor meer uitgebreide en volledige informatie uw polisvoorwaarden na te lezen en bij twijfel uw zorgverzekeraar te raadplegen. Meer achtergrondinformatie over verzekerde zorg kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Wat is het verplichte eigen risico?

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van € 385,- voor de zorgverzekering. Dit betekent dat de eerste € 385,- aan zorgkosten door de patiënt zelf betaald wordt. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de meerkosten. Het eigen risico geldt per persoon, is niet overdraagbaar van of naar een ander en geldt per kalenderjaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben géén eigen risico.
Onder zorgkosten vallen ook medicijnen die door zowel de huisarts als door de specialist worden voorgeschreven. Ook voor laboratoriumonderzoek (bloed, urine en faeces), röntgenonderzoek en pathologisch anatomisch onderzoek geldt het eigen risico.
Als de huisarts u “verwijst” voor een zogenaamd teleconsult bij de dermatoloog worden er ook kosten in rekening gebracht die ten laste gaan van het eigen risico. Bij teleconsult raadpleegt uw huisarts digitaal de dermatoloog middels door de huisarts gemaakte foto’s van een huidaandoening. U hoeft dan zelf (nog) niet naar de dermatoloog toe.

Uitzonderingen op het verplicht eigen risico

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico van €385,-. Voor de volgende zorg krijgt de patiënt géén rekening van de zorgverzekeraar toegestuurd:

  • Zorg door de huisarts en praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk.
  • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker); als er echter een vervolgonderzoek nodig is valt dit wel onder het eigen risico!
  • De griepprik voor mensen boven de 60 jaar en voor de zogenaamde risicogroepen.

Let op bij spoedeisende hulp

Voor een consult bij de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een consult bij de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis geldt het eigen risico wel! Het is dus verstandig om voor medische hulp – behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie – eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is verwijst de dienstdoende huisarts alsnog door naar het ziekenhuis.

Medische ingrepen

Medische ingrepen die door de huisarts worden verricht gaan niet ten koste van het eigen risico. Medische ingrepen in het ziekenhuis gaan wel ten koste van het eigen risico! Indien mogelijk, is het dus raadzaam een medische ingreep door uw huisarts te laten verrichten.

Vergoeding Paramedische zorg

Raadpleeg uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en de eventuele aanvullende verzekering voor de vergoedingen bij paramedische zorg. Voorbeelden hiervan zijn fysiotherapie, Mensendieck- of Cesartherapie en bekkenfysiotherapie.

Vergoeding basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk uw behandeling in de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Elke zorgverzekeraar kan deze  vergoeding echter anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u een overzicht van GGZ-zorg die verzekerd is.