Afspraak maken – Huisartsenpraktijk de Schans – Woudenberg
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schans
Schans 28 3931 KJ
Woudenberg
Spoed toets 1

Afspraak maken

Inloopspreekuur

Dagelijks is er van 8.00 – 8.30 uur een inloopspreekuur. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor kortdurende consulten en kleine aandoeningen. U kunt zonder afspraak en zonder zich te melden bij de doktersassistente in de wachtkamer plaatsnemen. U wordt op volgorde van binnenkomst door de dienstdoende huisartsen ontvangen. Als uw klachten te uitgebreid zijn voor het inloopspreekuur dan zullen de huisartsen u naar de doktersassistentes verwijzen voor het maken van een afspraak op het afsprakenspreekuur

Afsprakenspreekuur

Dagelijks is er spreekuur volgens afspraak. Voor dit spreekuur dient u van te voren een afspraak gemaakt te hebben. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch of aan de balie bij de doktersassistente. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistentes zijn (net als huisartsen) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt voor dit spreekuur een voorkeur aangeven voor een van de huisartsen.
Voor een afspraak wordt tien minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, of heeft u meerdere vragen, geef dat dan aan bij het maken van de afspraak. Er kan dan zo nodig meer tijd voor u gereserveerd worden.
U kunt ook online via het Patiëntenportaal op deze website op ieder tijdstip van de week een afspraak in de agenda van uw huisarts maken.

Terugbelspreekuur

De huisartsen hebben dagelijks een telefonisch spreekuur. Dit is geschikt voor korte praktische vragen waarbij lichamelijk onderzoek niet noodzakelijk is, of voor uitslagen van medische onderzoeken. Via de dokterassistente kunt u daartoe een afspraak maken, mits de vraag hiervoor geschikt is. Op een afgesproken tijdstip wordt u dan door de desbetreffende huisarts teruggebeld.

Huisbezoek

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u voor 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. De dokterassistente beoordeelt, eventueel na overleg met de huisarts, of een huisbezoek noodzakelijk is. Omdat in het praktijkgebouw betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, heeft het de voorkeur naar de praktijk te komen.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten te bespreken of komt u voor een kleine chirurgische ingreep dan kunt u dit bij het maken van de afspraak aangeven. We kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda’s.