Praktijkondersteuner GGZ – Huisartsenpraktijk de Schans – Woudenberg
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schans
Schans 28 3931 KJ
Woudenberg
Spoed toets 1

Praktijkondersteuner GGZ

Trudie Bijl, praktijkondersteuner GGZ

 

De POH-GGZ functie in onze praktijk wordt vervuld door Trudie Bijl.

Zij werkt op woensdag van 10:30 – 19.00 uur en op donderdag van 8:00-18:00 uur.

Wat is een POH-GGZ

Een praktijkondersteuner GGZ is opgeleid om uw huisarts te ondersteunen bij kortdurende behandeling en/of begeleiding van patiënten met problemen van geestelijke en/of sociaal-emotionele aard. Op verwijzing van uw huisarts kunt u zodoende zonder lange wachttijd, in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk gerichte begeleiding en behandeling krijgen.

Hoe werkt de POH-GGZ

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn de mogelijkheden legio en divers. Daarom is het goed te weten dat onze POH-GGZ goed op de hoogte is van het zorgaanbod binnen de GGZ in onze regio en daarbuiten.
Na de verwijzing door uw eigen huisarts krijgt u een intakegesprek van 45 minuten bij de POH-GGZ, waarna deze aan u en uw huisarts een advies uitbrengt. Daarbij geeft de POH-GGZ nadrukkelijk aan of een kortdurend vervolgtraject binnen onze praktijk haalbaar lijkt of dat behandeling elders meer geëigend kan zijn. Na het intakegesprek behoren de volgende adviezen tot de mogelijkheden:

 • Vervolggesprekken bij de POH-GGZ. Dit in een serie van 5 tot 8 gesprekken van ongeveer 30 minuten
 • Verwijzing naar een eerstelijns psycholoog
 • Verwijzing naar een GGZ-instelling of een psychiater
 • Advies naar het sociaal team Woudenberg
 • Advies naar organisatie elders

Het kan zijn dat tijdens de vervolggesprekken bij de POH-GGZ blijkt dat de problematiek toch gecompliceerder is en dat alsnog een verwijzing voor meer gespecialiseerde behandeling en/of begeleiding noodzakelijk is. Ook heeft onze POH-GGZ de mogelijkheid om, met uw toestemming, een psychiater te consulteren over de diagnose, het behandeltraject of eventuele medicatie.
Onderdelen van het behandeltraject bij onze POH-GGZ zijn huiswerkopdrachten en zogenaamde e-Health programma’s. Hiermee kunt u thuis of bijvoorbeeld in uw werkomgeving actief en gericht met uw eigen problematiek aan de slag.
De POH-GGZ heeft een medisch beroepsgeheim en werkt onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts en zal met deze dan ook de behandeling en/of begeleiding nader bespreken.

Voor welke klachten

De POH-GGZ biedt kortdurende behandel- en/of begeleidingstrajecten bij diverse klachten en problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Depressie en somberheid
 • Angst- en spanningsklachten
 • Verwerkingsproblematiek
 • Aanpassingsproblematiek
 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Werk gerelateerde klachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Stress
 • Burn-out

Medicatie

De POH-GGZ schrijft zelf geen medicatie voor. Mocht medicatie nodig zijn dan wordt deze na overleg door uw huisarts voorgeschreven.

Kosten

De gesprekken met de POH-GGZ worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.