Medische verklaringen – Huisartsenpraktijk de Schans – Woudenberg
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schans
Schans 28 3931 KJ
Woudenberg
Spoed toets 1

Medische verklaringen

De huisartsen van Huisartsenpraktijk de Schans verstrekken geen medische verklaringen aan hun patiënten. Wij volgen daarmee de richtlijnen die door de KNMG zijn vastgesteld.
Steeds vaker komt het voor dat instanties en organisaties medische verklaringen aan onze patiënten vragen. Voorbeelden daarvan zijn verklaringen of u in staat bent om arbeid te verrichten, een voertuig te besturen, voor kinderen te zorgen of dat uw kinderen school mogen verzuimen. Andere voorbeelden betreffen verklaringen met het oog op voorzieningen en verzekeringen zoals een parkeervergunning, een aanpassing in de woning of annulering van reizen en vakantie.
Al deze verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts die niet aan onze praktijk is verbonden. Wel is het mogelijk dat deze onafhankelijke arts informatie bij onze huisartsen opvraagt maar dit kan alleen na schriftelijke toestemming van u als betrokken patiënt.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar het zogenaamde ‘“weigeringsbriefje” op de website van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).