Afsprakenspreekuur – Huisartsenpraktijk de Schans – Woudenberg
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Schans
Schans 28 3931 KJ
Woudenberg
Spoed toets 1

Afsprakenspreekuur

Dagelijks is er spreekuur volgens afspraak. Voor dit spreekuur dient u van te voren een afspraak gemaakt te hebben. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch of aan de balie bij de doktersassistente. Verder kunt u zelf via het Patiëntenportaal op deze website op ieder tijdstip van de week een afspraak in de agenda van uw huisarts of praktijkondersteuner maken. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistentes zijn (net als huisartsen) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt voor dit spreekuur een voorkeur aangeven voor een van de huisartsen. Bij afwezigheid van de arts van uw keuze of bij grote drukte maakt de assistente in overleg met u een afspraak met een van de andere huisartsen.
Voor een afspraak wordt tien minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, of heeft u meerdere vragen, geef dat dan aan bij het maken van de afspraak. Er kan dan zo nodig meer tijd voor u gereserveerd worden

Wilt u telefonisch een afpraak maken, bel het praktijknummer 033-2861220 (toets 2).
Zie het Patiëntenportaal op deze webiste voor het maken van online afspraken.